DO IT GREEN Project took place between 4 – 15 January 2023 in Istanbul, Türkiye. The Erasmus+ youth exchange project involved 47 people from 5 different countries. The young people from Türkiye, North Macedonia, Bulgaria, Romania and Serbia participated in the project, while carrying out environment-themed activities, they raised their awareness on global warming, climate crisis and sustainable practices, EU Youth Goals.

With the DO IT GREEN Project, it is aimed to increase environmental awareness among young people between the ages of 18-30, to develop awareness on green practices and to learn about the EU Youth Goals. In this direction, young people participating in the 10-day programme, which was organised with non-formal and informal learning methods, carried out studies in an international environment to achieve the following objectives.

Project Objectives:

 • To raise awareness of young people on environmental issues.
 • To encourage cooperation among young people for the dissemination of green practices.
 • To raise awareness on sustainability and environmental protection.
 • To provide participants with a better understanding of environmental issues.
 • To help young people develop environmentally friendly projects.
 • To develop young people’s ability to find effective solutions to environmental problems.
 • To promote a sense of social responsibility and motivate young people to benefit society.
 • To help young people to learn and adopt the EU Youth Goals.
 • To Encourage young people to integrate environmentally friendly behaviour into their daily lives.
 • To create equal opportunities in youth work by ensuring the inclusion of disadvantaged young people.
 • To support the recognition of non-formal and informal learning methods.
 • To ensure the dissemination of the Erasmus+ programme.

The Erasmus+ Project DO IT GREEN with reference number 2022-1-TR01-KA151-YOU-000080674 was realised by Non-formal Education and Youth Work Association and supported by the Turkish National Agency within the scope of Erasmus+ Youth Accreditation.

Türkçe:

DO IT GREEN Projesi, 4 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Erasmus+ gençlik değişimi türündeki projeye 5 farklı ülkeden 47 kişi dahil olmuştur. Türkiye, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan’dan projeye katılan gençler, çevre temalı faaliyetler gerçekleştirirken, küresel ısınma, iklim krizi ve sürdürülebilir uygulamalar, AB Gençlik Hedefleri konularında farkındalıklarını arttırmışlardır.

DO IT GREEN Projesi ile 18-30 yaş arasındaki gençler arasında çevre bilincini artırılması, yeşil uygulamalar konusundaki farkındalığın geliştirilmesi ve AB Gençlik Hedeflerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yaygın ve sargın öğrenme metotlarıyla düzenlemiş 10 günlük programa katılan gençler aşağıdaki hedeflerin ulaşılması için uluslararası bir ortamda çalışmalar yürütmüşlerdir.

Proje Hedefleri:

 • Gençlerin çevre konularında farkındalıklarını artırmak.
 • Yeşil uygulamaların yaygınlaştırılması için gençler arasında işbirliğini teşvik etmek.
 • Sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında bilinç oluşturmak.
 • Katılımcıların çevre sorunlarını daha iyi anlamalarını sağlamak.
 • Gençlerin çevre dostu projeler geliştirmelerine yardımcı olmak.
 • Gençlerin çevresel sorunlara karşı etkili çözümler bulma yeteneklerini geliştirmek.
 • Sosyal sorumluluk duygusunu teşvik etmek ve topluma fayda sağlama konusunda gençleri motive etmek.
 • Gençlerin AB Gençlik Hedeflerini öğrenmelerine ve benimsemelerine yardımcı olmak.
 • Gençlerin çevre dostu davranışlarını günlük yaşamlarına entegre etmelerini teşvik etmek.
 • Dezavantajlı gençlerin dahil edilmesini sağlayarak gençlik çalışmalarında fırsat eşitliği oluşturmak.
 • Yaygın ve sargın öğrenme yöntemlerinin tanınmasına destek olmak.
 • Erasmus+ programının yaygınlaştırılmasını sağlamak.

2022-1-TR01-KA151-YOU-000080674 referans numaralı DO IT GREEN isimli Erasmus+ Projesi, Yaygın Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Derneği tarafından gerçekleştirilmiş ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamında desteklenmiştir.

Newsletter

Get latest news & update

Connect With Us

© 2023 – Yengecder All rights reserved.