DO IT YELLOW is a training course project involving 36 participants in total, 30 youth workers, 3 trainers and 3 support staff from 6 different countries. The project took place between 20-29 March 2023 in Alanya, Antalya, Türkiye. Within the scope of the project, a 10-day training was organised for the personal, social and professional development of youth workers. Sessions designed with non-formal and informal education methods were organised for youth workers from Albania, Bulgaria, North Macedonia, Romania, Serbia and Türkiye.

The aim of the project is to enable youth workers to learn innovative green practices, to integrate environmentally friendly practices into youth work, to actively involve disadvantaged young people in youth work and to support youth participation.

Project objectives:

 • To encourage youth workers to learn green practices by following innovative trends and increase environmental awareness.
 • To take concrete steps to ensure the integration of innovative green practices into youth work.
 • To develop practices that will prevent wastage and reduce waste in youth projects.
 • To equip participants with the skills needed to create and manage environmentally friendly projects.
 • To ensure that EU youth goals are learnt and disseminated through youth work.
 • To support young people to realise their role in environmental solutions and encourage their active participation in democratic processes.
 • To emphasise the importance of environmental issues in youth work and raise awareness.
 • To encourage the participation of disadvantaged youth in youth work and focus on the needs of these groups.
 • To equip youth workers with skills to ensure the sustainability of environmentally friendly projects.
 • To support the personal, social and professional development of the participants and making them better equipped for future youth work.
 • To disseminate the Erasmus+ programme, sustainable environmental practices and non-formal education methods.

The Erasmus+ Project DO IT YELLOW with reference number 2022-1-TR01-KA151-YOU-000080674 was realised by Non-formal Education and Youth Work Association and supported by the Turkish National Agency within the scope of Erasmus+ Youth Accreditation.

TÜRKÇE

DO IT YELLOW isimli proje 6 farklı ülkeden 30 gençlik çalışanı, 3 eğitmen ve 3 destek personeli olmak üzere toplamda 36 katılımcının dahil olduğu bir eğitim kursu projesidir. Proje, 20-29 Mart 2023 tarihleri arasında Alanya, Antalya, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında gençlik çalışanlarının kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimlerine yönelik 10 günlük bir eğitim düzenlenmiştir. Bu doğrultuda Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye’den gelen gençlik çalışanları için yaygın ve sargın eğitim metotlarıyla dizayn edilmiş oturumlar gerçekleştirilmiştir.

Projenin amacı, gençlik çalışanlarının yenilikçi yeşil uygulamalarını öğrenmelerini sağlamak, çevre dostu uygulamaları gençlik çalışmalarına entegre etmek, dezavantajlı gençleri gençlik çalışmasına aktif olarak dahil etmek ve geçlerin katılımını desteklemektir.

Proje hedefleri:

 • Gençlik çalışanlarının yenilikçi trendleri takip ederek yeşil uygulamaları öğrenmelerini teşvik etmek ve çevre bilincini artırmak.
 • Yenilikçi yeşil uygulamaların, gençlik çalışmalarına entegrasyonunu sağlamak için somut adımlar atmak.
 • Gençlik projelerinde israfı önleyecek ve atıkları azaltacak uygulamalar geliştirmek.
 • Katılımcılara çevre dostu projeler oluşturmak ve yönetmek için gereken becerileri kazandırmak.
 • AB gençlik hedeflerinin öğrenilmesini ve gençlik çalışmaları aracılığıyla yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 • Gençlerin çevresel çözümler konusunda rollerinin farkına varmasını desteklemek ve demoktarik süreçlere aktif olarak katılımlarını teşvik etmek.
 • Gençlik çalışmalarında çevre sorunlarının önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak.
 • Dezavantajlı gençlerin gençlik çalışmalarına katılımını teşvik etmek ve bu grupların ihtiyaçlarına odaklanmak.
 • Gençlik çalışanlarına çevre dostu projelerin sürdürülebilirliğini sağlama becerileri kazandırmak.
 • Katılımcıların kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimlerini desteklemek ve onları gelecekteki gençlik çalışmalarına daha donanımlı kılmak.
 • Erasmus+ programını, sürdürülebilir çevre uygulamalarını ve yaygın eğitim metotlarını yaygınlaştırmak.

2022-1-TR01-KA151-YOU-000080674 referans numaralı DO IT YELLOW isimli Erasmus+ Projesi, Yaygın Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Derneği tarafından gerçekleştirilmiş ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamında desteklenmiştir.

 

Newsletter

Get latest news & update

Connect With Us

© 2023 – Yengecder All rights reserved.